COR DE TEATRE

Dia i hora

15 jul 2021 - 18:35 i 20:45

Escenari

Escenari Mercadet / Escenari Cabanya

Cor de Teatre no és pròpiament un grup vocal ni tampoc una companyia teatral, sinó les dues coses alhora. Un grup de cant coral que trenca esquemes, que canta un repertori polifònic, però sense partitures i trenca amb la distribució característica d’aquestes formacions a sobre l’escenari per incorporar moviment, acció i recursos propis de l’àmbit teatral. Més d’una vintena de cantants interpreten peces de tots els temps a cappella, des del renaixement fins al pop-rock.